فیلتر مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی

در اینجا عملکرد فیلتر مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی را شرح دادیم : هم چنین کاربرد و نحوه نگهداری درست از فیلتر مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر كربن بلاك نامیده میشود CTO فیلتر مرحله سوم همانند فیلتر مرحله اول دستگاه تصفیه آب خانگى و فیلتر دوم دستگاه تصفیه آب  خانگى مراحل پیش تصفیه آب را انجام میدهد و همانند فیلتر مرحله دوم در یك محفظه پلاستیكى كه به آن هوزینگ گفته میشود نگهدارى میشود.

جنس فیلتر مرحله سوم  تصفیه آب از كربن فشرده شده است، این فیلتر مكمل فیلتر كربن پودرى در مرحله دوم است و كربت به كار رفته از آن به صورت كاملاً فشرده شده مانند مغز مداد است.

کارکرد فیلتر مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر مرحله سوم  تصفیه آب كربن بلاك مثل فیلتر دوم دستگاه از پوسته نارگیل ساخته شده ولى به منظور تكمیل فرایند پیش تصفیه  و تصفیه شدن مواد شیمیایى كه از مرحله دوم ممكن است عبور كند نصب میگردد، این فیلتر همچنین در استفاده از اكواریوم براى جذب كلر نیز بکار می رود .همچنین فشردگى این فیلتر و عملكرد آن باعث افزایش عمر فیلتر اصلى دستگاه ( فیلتر چهارم ممبران) میشود.

همانطور كه میدانید اصلى ترین فیلتر تصفیه آب ممبران دستگاه است كه هم به نسبت فیلترهاى دیگر از قیمت بالایى برخوردار است و هم اینكه کارایى خاصى دارد، فیلتر شماره سه دستگاه تصفیه کننده آب بسیار فشرده تولید میشود تا با املاح از فیلتر اول و یا رد شدن كلر در مرحله دوم این آلاینده ها در مرحله سوم حذف شود و با تكمیل مراحل پیش تصفیه آسیبى به ممبران  ( فیلتر اصلی )وارد نشود.

جهت خرید فیلتر مرحله سوم لینک زیر را کلیک کنید :

خرید فیلتر مرحله سوم

 لیست انواع فیلتر های تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب خانگی

آب شیرین کن

تعویض فیلتر تصفیه آب شیراز

صنعتی

درخواست سرویس تصفیه آب در شیراز

ارسال رایگان فیلتر تصفیه آب در شهر شیراز