درباره ما

 

مدیر فروش:آقای مرتضی بهمنی بهلولی

  • شماره موبایل
  • ۰۹۱۷۷۸۸۱۷۰۳ - ۰۹۱۷۹۱۹۱۳۴۴
  • شماره تلفن
  • ۰۷۱۳۸۲۳۹۷۷۵
  • آدرس ایمیل
  • info@cckplus.ir
  • cckplusir@gmail.com
  • شرکت فرمد طب دارو

استاندارد ce که این مرکز موفق به دریافت آن شده است.

همچنین پروانه کسب دریافت شده از اتحادیه تاسیسات مکانیکی